Wandelroute Nederland het Friese Woudenpad en Drenthepad

Nederland

het Friese Wouden pad en het Drenthepad 
zes wandeletappes door de zuidoosthoek van Friesland

Het Friese Wouden pad is een langeafstandswandelroute die loopt van de Waddenkust naar de Weerribben. Een LAW (1-1) van ruim 150 km. Het is de vernieuwde uitgave van de Zeven Wouden pad. De Nationale Parken Lauwersmeer, Friese Wouden, het Drents Friese Wold en de Weerribben worden aangedaan.
Het pad kent aansluitingen op diverse andere lange afstandsroutes, zoals het Friese Kust pad, de E9, het Drenthe pad of het Overijsselse Havezaten pad. Bij Beetsterzwaag kruist het pad het Groot Friesland pad, de LAW 14, van Bergen aan Zee naar Emden (D).
Vanwege de coronacrisis deden we de etappes steeds vanuit chalets op de Boscamping in Appelscha. Vier etappes van het Friese Wouden pad en twee etappes van het Drenthe pad.
Dus de titel van deze wandelpagina heeft als ondertitel meegekregen "meerdaagse wandelingen door de zuidoosthoek van Friesland.
Kaarten: Wandelgids 1-1 LAW Friese Wouden pad, Wandelnet. Met prima kaarten. En de wandelgids S6 Streekpad Drenthe pad ( Rondje Drenthe) Wandelnet.
Markering: de bekende wit-rode markeringen van de LAW's en de geelrode markeringen van de streekpaden.
Accommodatie: chalets op de fraaie Boscamping in Appelscha.

Pasen 2021: zes wandeldagen in zuidoost Friesland.

Dag 1: Eastermar - Ureterp....................21,5 km -het Friese Wouden pad
Dag 2: Ureterp - Hemrikverlaat.............19,5 km -het Friese Wouden pad
Dag 3: Ureterp - Donkerbroek W......... 19,1 km -het Friese Wouden pad
Dag 4: Boijl - Eese................................... 15,0 km -het Friese Wouden pad
Dag 5: Appelscha - Diever..................... 21,0 km -het Drenthe pad
Dag 6: Boscamping - Veenhuizen.........16,0 km -het Drenthe pad

 

 

Onderweg: een route door weilanden, langs opvallende lintbebouwing, terpen en over zandruggen, door bossen en heidevelden.
Het andere Friesland.
De Wâlden zijn zandruggen waartussen mooie riviertjes als het Koningsdiep, de Tjonger en de Linde stromen. Het landschap kun je coulisselandschap noemen. Van de eindeloze heidevelden van weleer zijn er nog enkele kleinere stukjes bewaard gebleven en worden nu gekoesterd door de Natuurverenigingen en Staatsbosbeheer. De route zoals wij die liepen komt door de Lippenhuisterheide, de Duurwouderheide, het grootste overgebleven heideveld van Friesland en het Fochteloërveen, met vogels als de kraanvogel en de blauwe kiekendief.
Of door het Aekingerzand, de Kale Duinen, een stuifzandgebied groot genoeg om de wind de kans te geven het zand te laten stuiven. Met behulp van grazers wordt het gebied vrij van gras, bomen en andere aanplant gehouden.
Opvallend is het grote verschil tussen de vele schamele huisjes van de arme keuterboeren (gardenier) en veenarbeiders en de luxe uitstralende herenhuizen in Beetsterzwaag en omgeving. Luxe herenhuizen veelal dankzij de winsten uit de turfwinning (door de Opperlandse Veencompagnie). En de schamele huisjes vanwege de karige lonen voor het werk in de veengebieden.
De roerige geschiedenis die hiermee ontstond is terug te zien in het museum van Gorredijk met vaste collecties over Pieter Jelle Troelstra en Domela Nieuwenhuis.

Een bijzondere eend in deze bijt van dit verhaal zijn de Koloniën van Weldadigheid, opgericht in 1818. Een ambitieus initiatief waar grote aantallen mensen en families uit het hele land die in armoede leefden naar toe werden gestuurd om aan landbouw te doen, school te lopen en discipline en reinheid aan te leren. Of van de drank af te komen. Verschillende gebouwen met niet mis te verstane namen zijn nog te zien op dag 6. Omdat het cultuurlandschap wat is ontstaan waarschijnlijk uniek is in de wereld, is het voorgedragen voor een plek op de Werelderfgoedlijst. 

De routes die door dit landschap van zuidoost Friesland lopen volgen zoveel als mogelijk onverharde paden. De afwezigheid van grote steden, industrieën en of snelwegen zorgen ervoor dat je dat wat rust betreft aan je trekken kunt komen. De route doet enkel kleinere dorpjes aan waarmee ook de mogelijkheid van het inslaan van boodschappen of het aanleggen op een terras beperkt zijn. Maar hiervoor ga je niet lopen. Toch?
Voor wat de taal betreft hebben we ons laten vertellen dat een deel van de bevolking hier Stellingwerfs spreekt, een taal die meer verwant is aan het Drents, het Gronings en het Platduits dan aan het Fries.
De voetbalclub Cambuur uit Leeuwarden heet hier DKV (Dertig Kilometer Verderop). Waar weer een ander soort Fries gesproken zou worden. Zegt men.

In bijna ieder dorp in de zuidoosthoek kun je een kerk(je) aantreffen. In Friesland vind je het grootste aantal kerken per inwoner. Loop tijdens de wandelingen eens om zo'n kerkje heen en laat je informeren over de lange geschiedenissen van deze bouwwerken.

Bijzonder in de zuidoosthoek zijn de verschillende historische klokkenstoelen. Dit zijn open bouwwerkjes, meestal van hout, waarin klokken zijn geplaatst. Vaak zijn ze te vinden bij sobere kerkzaaltjes of bij kerkhoven. Vroeger werden ze gebruikt om berichten door te geven.( bron: VVV Ooststellingwerf).

Tot slot: vanwege de corona-beperkingen hebben we een vaste plek gebruikt om van hieruit de verschillende etappes te gaan lopen. En achteraf kunnen we vaststellen dat een dergelijke oplossing ook zonder corona ideaal is. Zeker bij deze tochten.

Meer weten over het Friese Wouden pad en vooral meer foto's?

Hieronder een film over het mysterieuze  Aekingerzand.