Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze site en de Oranginas zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. 

De grafische voorstellingen ( waaronder de foto's) in deze site mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt.

De Oranginas.